FİNANSMAN POLİTİKASI

Ürün Kategorileri

FİNANSMAN POLİTİKASI

Piyasa koşullarında rekabet etmenin yollarından  biri sabit maliyet ve sabit fiyat sağlamak diğeride de makul bir seviyede büyüme hızını yakalamaktır. Bu nedenlerden dolayı, işletmemizde öz kaynaklarımızın yanı sıra yabancı kaynak kullanmamız, finansman politikamızın bir parçasıdır. Ancak, kabul edilmelidir ki; içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde fayda-maliyet analizi yapılması kaçınılmazdır. Burada amaç, dengeli ve kaldıracın lehimize olduğu durumlarda yabancı kaynak kullanmamızın planlanmasıdır. İşletmemizin faaliyetlerini icra ederken dönemsel olarak yabancı kaynaklara gereksinim duyması kadar nakit fazlası yaratması da söz konusudur. Paranın çok pahalı bir araç olduğu gerçeğiyle nakit yönetimine büyük önem vermemiz gerekmektedir. Gerek yabancı kaynakların temininde, gerekse nakit fazlasının değerlendirilmesinde etkinliği artırmak amacıyla işletmemiz yabancı kaynaklarla irtibata geçerek yasal koşullar çerçevesinde kaynak alışverişinde bulunacaklardır.