İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ürün Kategorileri

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şerife Bacı'nın insan kaynakları temel politikası; ilgili mevzuatlar ve politikalar çerçevesinde "verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalışmak" ilkesi etrafında şekillenmekte ve istihdamın rasyonelleştirilmesine özel önem vermektir.
Bu kapsamda Şerife Bacı, çağdaş ve yenilikçi yapının geliştirilerek, konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olmayı bir strateji olarak benimsemiştir.